Rectificatie uitnodiging ALV 2014

From: Teun Plantinga via OnzeRelaties [mailto:relatie@onzerelaties.nl]
Sent: donderdag 15 mei 2014 15:17
To: Teun Plantinga
Subject: Rectificatie uitnodiging ALV 2014

Geachte vereniging,

In de zojuist verzonden uitnodiging en voorlopige agenda zijn een tweetal foutjes en een omissie geslopen:

Het gaat om woensdag 11 juni;

De heer van de Flier is uiteraard gekozen en derhalve niet "a.i.";

De heer Kramer is als penningmeester herkiesbaar.

Excuus voor de verwarring en hopelijk tot de 11e!

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Teun Plantinga

directeur

Van der Hagenstraat 26A

2722 NT Zoetermeer

079 -343 81 49

www.knas.nl

Uitnodiging en voorlopige agenda bondsvergadering 2014 herzien.pdf

Posted in Blog updates